Strona Główna

Referencje

  Oferta

Informacje

Serwis

Kontakt

Produkty Usługi Używane

Wyszukiwanie produktów Elcometer wedlug: 
PRODUKTY >> MIERNIKI... >>

Mierniki grubości powłok - grubość farb proszkowych

Powłoki z farb proszkowych mają wiele pozytywnych właściwości w stosunku do powłok z farb mokrych w szczególności jest to znikoma ilość lub brak zanieczyszczeń ( nadmiar proszku czy proszek rozpylony mogą być użyte powtórnie) oraz brak rozpuszczalników - dokładna kontrola emisji VOC do otoczenia oraz zaostrzające się prawo pozwalające na niską emisję lub całkowity zakaz sprzyjają ich stosowaniu.

Chcąc mieć pewność , że końcowy produkt będzie posiadał odpowiednią przyczepność i wygląd zewnętrzny - szczególnie połysk i kolor - powinniśmy zadbać o zachowanie prawidłowej grubości warstwy proszku przed utwardzeniem i o właściwą temperaturę w piecu. Pomiar grubości nieutwardzonego proszku jest trudny, gdyż zmienia on swoją grubość pod wpływem nacisku miernikiem. Elcometer proponuje dwie metody rozwiązania problemu:
Proszę kliknąć w wybrane zdjęcie lub opis, aby uzyskać szczegółowe dane.

Elcometer 155 Przyrząd grzebieniowy do badania grubości nieutwardzonej powłoki proszkowej

Dostępny w czterech zakresach pomiarowych Elcometer 155 jest przeznaczony do pomiarów grubości nieutwardzonej warstwy farby proszkowej. Dokonany pomiar umożliwia wyregulowanie systemów aplikacyjnych przed rozpoczęciem procesu wygrzewania. Ponadto pozwala na redukcję zużycia farby. Grzebień należy przyłożyć do badanej powierzchni i przesunąć zaznaczając ślady zębów.

Elcometer 550 Miernik grubości nieutwardzonej powłoki proszkowej

Miernik Elcometer 550 oferuje użytkownikom niezrównane możliwości pomiaru grubości nieutwardzonej powłoki proszkowej - bez kontaktu z proszkiem. Pomiar dokonywany jest z wykorzystaniem metody ultrasonograficznej i pozwala na zapewnienie właściwej grubości suchej powłoki poprzez pomiar grubości powłoki nieutwardzonej i ustawienie parametrów roboczych linii ( wydajność pistoletów, szybkość przesuwu części itd. ...)

   © Copyright SciTeeX sp. z o.o. 2004 Wersja WEBSTX-3.6 - -   
              >> English Version